กิจกรรมชาวU2T

พวกเราชาว U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
นี่คือ วีดีโอคอนเทนต์ที่พวกเราได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดและเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงความงดงามของเกาะหมาก และเพื่อให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวบ้าน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติของเกาะหมาก