Destination of East Sea @ Koh Mak

ผ้ามัดย้อมเกาะหมาก

เปรียบเสมือนสิ่งแทนใจจากคนบนเกาะสู่ผู้มาเยือนบนเกาะแห่งนี้ เนื่องจากมีสีที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นเกาะหมากจากโทนสีที่หาได้เฉพาะที่เกาะจากวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะ และทุกกระบวนการทำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม